Zona Zepa Rede Natura da Lagoa de Antela

Dentro deste Val do Limia e no que tamén se encadra Vilar de Santos está a zona protexida, declarada LIC e Zona de Especial Protección de Aves por ser considerado un dos mellores lugares da península ibérica para a observación de aves e anfibios con máis de 200 especies das primeiras e 12 das segundas grazas a recuperación por partes do que fora unha das maiores lagoas de Europa.

Xunta
galicia
Xacobeo