Xeodestino Área de Allariz, Maceda e Alto Arnoia

Igrexa do San Xoán

Igrexa de estilo románico tardío, séculos XIII-XIV, arraigada na tradición do mosteiro de  Oseira.

A mención documental más antiga da que se ten constancia sobre ela atópase no Tumbo de Celanova, datada no 31 de xaneiro do ano 1065. É unha venda pola que Velasco Menéndiz vende ó mosteiro de Celanova unhas propiedades “in loco predicto villare vocabulo ecclesie sancto Iohanne prope villa de Sarranos”. 

Foi completamente reconstruida xa que se trasladou dende a súa ubicación orixinal, o pobo de Saa, ao seu emplazamento actual no s.XX. Esta reconstrucción non alterou a imaxe orixinal do templo. 

Igrexa dunha soa nave e ábsida (esta xa de época gótica) con dúas portadas, occidental e sur, con decoración moi interesante.

A súa portada occidental ou principal é toda unha manifestación do bo facer dos canteiros, así podemos ver como nas columnas interiores se insiren representacións humanas, un orante no lado norte e o patrón, San Xoan, na sur. Ademáis os capiteis con decoracións animais (leóns) e figuradas (personaxes con cartelas).

Tamén requiren especial mención os canzorros, todo un desfile de figuras moi chamativas e que de seguro sacan máis dun xesto de asombro a todo observador