As ninfas

Seres mitolóxicos femininos, ligadas aos entornos naturais, ríos, fontes, bosques… Denominadas por Homero como fillas de Zeus, ainda que había doutros deuses (as Nereidas, asociadas aos ares, eran fillas de Nereo) habitaban esos enclaves e as que se lles tiña devoción por creelas máxicas. Eran benevolentes e podían garantizar a fertilidade e a prosperidade pero esixían bo trato cara a elas. A moitas se lles construiron ninfeos, os lugares onde se lles rendía culto. En todo o Val do Medo hai unha gran abundacia da súa presenza asociadas a beneración das augas. 

Xunta
galicia
Xacobeo